Dünya Basınında Adnan Oktar Makaleleri

Dünya Basınında Adnan Oktar Makaleleri

www.dunyadanyankilar.com

www.dunyadanyankilar.com

İnsanlığın Bittiği An: “Gündemimizde Yok!”
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258066/%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Bitti%C4%9Fi-An-G%C3%BCndemimizde-Yok

Hindistan Pakistan ilişkilerinde Barışa giden yol
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258068/Hindistan-Pakistan-ili%C5%9Fkilerinde-Bar%C4%B1%C5%9Fa-giden-yol

 

Suriye Savaşı Bitiyor mu?
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258110/Suriye-Sava%C5%9F%C4%B1-Bitiyor-mu

Felaketler bazen öğretici olabilirler
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258426/Felaketler-bazen-%C3%B6%C4%9Fretici-olabilirler

 

Radikal Zincirlerden Kurtulmak İsteyen Afganlı Kadınlara Sosyal Medya Desteği
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258428/Radikal-Zincirlerden-Kurtulmak-%C4%B0steyen-Afganl%C4%B1-Kad%C4%B1nlara-Sosyal-Medya-Deste%C4%9Fi


Katar-Türkiye Kardeşliği Köklü Tarihi Temeller Üzerine Kuruludur
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258523/Katar-T%C3%BCrkiye-Karde%C5%9Fli%C4%9Fi-K%C3%B6kl%C3%BC-Tarihi-Temeller-%C3%9Czerine-Kuruludur

Katar-Türkiye Kardeşliği Köklü Tarihi Temeller Üzerine Kuruludur
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258523/Katar-T%C3%BCrkiye-Karde%C5%9Fli%C4%9Fi-K%C3%B6kl%C3%BC-Tarihi-Temeller-%C3%9Czerine-Kuruludur

 

Radikal Zincirlerden Kurtulmak İsteyen Afganlı Kadınlara Sosyal Medya Desteği
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258428/Radikal-Zincirlerden-Kurtulmak-%C4%B0steyen-Afganl%C4%B1-Kad%C4%B1nlara-Sosyal-Medya-Deste%C4%9Fi

 

Felaketler bazen öğretici olabilirler
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258426/Felaketler-bazen-%C3%B6%C4%9Fretici-olabilirler

 

Suriye Savaşı Bitiyor mu?
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258110/Suriye-Sava%C5%9F%C4%B1-Bitiyor-mu

 

Hindistan Pakistan ilişkilerinde Barışa giden yol

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258068/Hindistan-Pakistan-ili%C5%9Fkilerinde-Bar%C4%B1%C5%9Fa-giden-yol

 

İnsanlığın Bittiği An: “Gündemimizde Yok!”
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258066/%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Bitti%C4%9Fi-An-G%C3%BCndemimizde-Yok

 

İdlib’in Geleceği Nasıl Olacak?‬‬‬‬‬‬
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/258018/%C4%B0dlibin-Gelece%C4%9Fi-Nas%C4%B1l-Olacak

 

Rohingyalar için güçlü bir ses
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/257850/Rohingyalar-i%C3%A7in-g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC-bir-ses-

 

Musul’un Kurtuluşu Kardeşlik Ruhundadır ve Stratfor’un tarihi çarpıtma girişimleri
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/257607/Musul-un-Kurtulu%C5%9Fu-Karde%C5%9Flik-Ruhundad%C4%B1r-ve-Stratfor-un-tarihi-%C3%A7arp%C4%B1tma-giri%C5%9Fimleri

 

ABD yaptırımlarının gerçek kazananı kim?
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/257565/ABD-yapt%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n%C4%B1n-ger%C3%A7ek-kazanan%C4%B1-kim

 

Gizemli Büyükada Toplantıları ve Renkli Devrimlerin Dinamiği
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/257496/Gizemli-B%C3%BCy%C3%BCkada-Toplant%C4%B1lar%C4%B1-ve-Renkli-Devrimlerin-Dinami%C4%9Fi

 

Rohingya halkı Müslümanların yardımını bekliyor
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/257489/Rohingya-halk%C4%B1-M%C3%BCsl%C3%BCmanlar%C4%B1n-yard%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1-bekliyor-

 

Suriye Savaşının 6. Yılında Mülteciler ve Türkiye
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/257433/Suriye-Sava%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n-6-Y%C4%B1l%C4%B1nda-M%C3%BClteciler-ve-T%C3%BCrkiye

 

11 Eylül sonrası “Terörle Savaş” Dünyayı hangi noktaya getirdi?
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/257431/11-Eyl%C3%BCl-sonras%C4%B1-Ter%C3%B6rle-Sava%C5%9F-D%C3%BCnyay%C4%B1-hangi-noktaya-getirdi

 

Ortadoğu’da kurulacak ittifaklar bölücü politikaları sonlandıracak
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/257204/Ortado%C4%9Fu-da-kurulacak-ittifaklar-b%C3%B6l%C3%BCc%C3%BC-politikalar%C4%B1-sonland%C4%B1racak

 

Gelişmiş sağlık hizmetleri tüm toplumların en temel hakkı
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/257157/Geli%C5%9Fmi%C5%9F-sa%C4%9Fl%C4%B1k-hizmetleri-t%C3%BCm-toplumlar%C4%B1n-en-temel-hakk%C4%B1

 

Kadın Nimetinden Mahrum Bir Dünya
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/257064/Kad%C4%B1n-Nimetinden-Mahrum-Bir-D%C3%BCnya

 

Charlottesville: Irkçılık belası Amerika’yı terk etmedi
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/256920/Charlottesville-Irk%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k-belas%C4%B1-Amerikay%C4%B1-terk-etmedi

 

Üç Dinin İnananları Yeniden Kardeşçe Yaşayabilir
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/256915/%C3%9C%C3%A7-Dinin-%C4%B0nananlar%C4%B1-Yeniden-Karde%C5%9F%C3%A7e-Ya%C5%9Fayabilir

 

Peygamberimiz (sav)’in dünyaya miras bıraktığı mektupları
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/256911/Peygamberimiz-sav-in-d%C3%BCnyaya-miras-b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1-mektuplar%C4%B1

 

“Bir adım ileri, iki adım geri” stratejisi geri döndü!
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/256618/Bir-ad%C4%B1m-ileri-iki-ad%C4%B1m-geri-stratejisi-geri-d%C3%B6nd%C3%BC

 

BDS zihniyeti neden barış için çözüm olamaz?
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/256439/BDS-zihniyeti-neden-bar%C4%B1%C5%9F-i%C3%A7in-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-olamaz

 

Toplumdaki ahlaki çöküş ne zaman son bulacak?
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/256155/Toplumdaki-ahlaki-%C3%A7%C3%B6k%C3%BC%C5%9F-ne-zaman-son-bulacak

 

Tüm Canlılarda Allah’ın Üstün Sanatı Hakimdir
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/256152/T%C3%BCm-Canl%C4%B1larda-Allah-%C4%B1n-%C3%9Cst%C3%BCn-Sanat%C4%B1-Hakimdir

 

Gerçek İttifak Dostlukla Başlar
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/256134/Ger%C3%A7ek-%C4%B0ttifak-Dostlukla-Ba%C5%9Flar

 

Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler bir Arada Barış İçinde Yaşayabilirler
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/256019/H%C4%B1ristiyanlar-M%C3%BCsl%C3%BCmanlar-ve-Museviler-bir-Arada-Bar%C4%B1%C5%9F-%C4%B0%C3%A7inde-Ya%C5%9Fayabilirler

 

Dünya kaynakları herkese yeter mi?
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/255527/D%C3%BCnya-kaynaklar%C4%B1-herkese-yeter-mi

 

Rock Yıldızları ve İntiharlar
http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/255135/Rock-Y%C4%B1ld%C4%B1zlar%C4%B1-ve-%C4%B0ntiharlar

http://a9.com.tr/izle/257425/Kisa-filmler—Mutlaka-izleyin/Adnan-Oktar-Kimdir-(Adli-Sicil-Kaydi)

 

http://a9.com.tr/izle/257424/Kisa-filmler—Mutlaka-izleyin/Adnan-Oktar-Kimdir-(Sanat-Eserleri)

 

http://a9.com.tr/izle/257423/Kisa-filmler—Mutlaka-izleyin/Adnan-Oktar-Kimdir-(Iftiralara-Cevap)-

 

 

Katar Krizi ve Müslümanların Sorumluluğu

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/253770/Katar-Krizi-ve-M%C3%BCsl%C3%BCmanlar%C4%B1n-Sorumlulu%C4%9Fu

İslam Ve Radikalizm: Bütünüyle zıt kavramlar

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/252804/%C4%B0slam-Ve-Radikalizm-B%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCyle-z%C4%B1t-kavramlar

Türkiye-ABD İlişkileri ve YPG Sorunu

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/252185/T%C3%BCrkiye-ABD-%C4%B0li%C5%9Fkileri-ve-YPG-Sorunu

Erdoğan-Trump Görüşmesi, Derin Devlet ve YPG Gerçeği

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/248796/Erdo%C4%9Fan-Trump-G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmesi-Derin-Devlet-ve-YPG-Ger%C3%A7e%C4%9Fi

İslam dünyasındaki acılara son

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/247029/%C4%B0slam-d%C3%BCnyas%C4%B1ndaki-ac%C4%B1lara-son-

Türkiye-Körfez İşbirliği

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/246444/T%C3%BCrkiye-K%C3%B6rfez-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi

Kutsal Topraklar’da Yaşama Hakkı Kime Ait?

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/245096/Kutsal-Topraklarda-Ya%C5%9Fama-Hakk%C4%B1-Kime-Ait

Türk referandumunda herkes kazandı

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/246453/T%C3%BCrk-referandumunda-herkes-kazand%C4%B1

Kuzey Suriye’deki YPG/PYD terörünün belgeleri

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/246446/Kuzey-Suriye-deki-YPGPYD-ter%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCn-belgeleri

Referandum sonrası nasıl bir Türkiye bekleniyor?

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/246407/Referandum-sonras%C4%B1-nas%C4%B1l-bir-T%C3%BCrkiye-bekleniyor

 

Referandum sonrası nasıl bir Türkiye bekleniyor?

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/246407/Referandum-sonras%C4%B1-nas%C4%B1l-bir-T%C3%BCrkiye-bekleniyor

Canlı türlerindeki yeni keşifler Allah’ın Sonsuz İlminin Tecellisidir

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244249/Canl%C4%B1-t%C3%BCrlerindeki-yeni-ke%C5%9Fifler-Allah%C4%B1n-Sonsuz-%C4%B0lminin-Tecellisidir

Kırım’da Krizi Tarihi Bir Fırsata Dönüştürebilmek

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244035/K%C4%B1r%C4%B1m-da-Krizi-Tarihi-Bir-F%C4%B1rsata-D%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrebilmek

Suriyeliler Vatandaşımız Olmalı

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244013/Suriyeliler-Vatanda%C5%9F%C4%B1m%C4%B1z-Olmal%C4%B1

İran ve Türkiye ne olursa olsun kardeş olarak kalacak

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244007/%C4%B0ran-ve-T%C3%BCrkiye-ne-olursa-olsun-karde%C5%9F-olarak-kalacak

Trump-Putin İşbirliği Dünya İçin Tarihi Bir Fırsat

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/243440/Trump-Putin-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-D%C3%BCnya-%C4%B0%C3%A7in-Tarihi-Bir-F%C4%B1rsat

Dünyadaki kötülüğün merkezi: İngiliz derin devleti

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/243281/D%C3%BCnyadaki-k%C3%B6t%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BCn-merkezi-%C4%B0ngiliz-derin-devleti

 

Türkiye Avrupa’dan uzaklaştırılamaz

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/247145/T%C3%BCrkiye-Avrupadan-uzakla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lamaz

Kimyasal Silah Suç; Peki Ya Konvansiyonel Silah?

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/247059/Kimyasal-Silah-Su%C3%A7-Peki-Ya-Konvansiyonel-Silah

Irak Bir Kez Daha Zor Günlerin Eşiğinde

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/247031/Irak-Bir-Kez-Daha-Zor-G%C3%BCnlerin-E%C5%9Fi%C4%9Finde

İslam dünyasındaki acılara son

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/247029/%C4%B0slam-d%C3%BCnyas%C4%B1ndaki-ac%C4%B1lara-son-

‘Büyük Oyun’un Bozulma Zamanı

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/246895/B%C3%BCy%C3%BCk-Oyun-un-Bozulma-Zaman%C4%B1

Balkanlar’ın İhtiyacı Gerilim Değil Uzlaşma

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/246700/Balkanlar%C4%B1n-%C4%B0htiyac%C4%B1-Gerilim-De%C4%9Fil-Uzla%C5%9Fma

Türkiye’deki Referandum Ne Anlama Geliyor?

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/246651/T%C3%BCrkiyedeki-Referandum-Ne-Anlama-Geliyor

Türkiye Bundan Sonra Ne Yapmalı?

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/246635/T%C3%BCrkiye-Bundan-Sonra-Ne-Yapmal%C4%B1

Türkiye Avrupa’dan uzaklaştırılamaz

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/247145/T%C3%BCrkiye-Avrupadan-uzakla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lamaz

Evsizler Kimin Problemi?

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244989/Evsizler-kimin-problemi

Siyonizm’i anlamak: Nedir, ne değildir?

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244932/Siyonizmi-anlamak-Nedir-ne-de%C4%9Fildir

İngiliz Derin Devleti’nin Suriye’deki Maşası: PYD/YPG

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244922/%C4%B0ngiliz-Derin-Devletinin-Suriyedeki-Ma%C5%9Fas%C4%B1-PYDYPG

Teröre karşı yanlış mücadele

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244895/Ter%C3%B6re-kar%C5%9F%C4%B1-yanl%C4%B1%C5%9F-m%C3%BCcadele

Derin Devlet ifşa olurken…

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244872/Derin-Devlet-if%C5%9Fa-olurken

Üniversiteler terörizmin üreme alanı değil, son bulduğu yerler olmalı

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244844/%C3%9Cniversiteler-ter%C3%B6rizmin-%C3%BCreme-alan%C4%B1-de%C4%9Fil-son-buldu%C4%9Fu-yerler-olmal%C4%B1

ABD’yi koruyacak olan vize kısıtlamaları değil, dostluklar ve ittifaklardır

http://harunyahya.org/tr/Eser-Tipi/244783/ABDyi-koruyacak-olan-vize-k%C4%B1s%C4%B1tlamalar%C4%B1-de%C4%9Fil-dostluklar-ve-ittifaklard%C4%B1r

www.harunyahya.org

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir