Darwinistlere Sorun

Darwinistlere Sorun

1.

Hayır yok.

Kimse var diyemez, çünkü şimdiye kadar evrimcilerin “kayıp halka” olarak öne sürdükleri her fosil, ya sahtekarlık ürünü çıktı ya da çarpıtılarak yorumlandığı için literatürden çıkarıldı.

2.

Evet doğru.

Göz indirgenemez komplekslikte bir organdır. Örneğin sadece gözyaşı bezinin olmaması, tüm gözün fonksiyonunu kaybetmesine yol açacaktır.

3.

Evet doğru.

Yarı maymun yarı insan, konuşma yeteneğinden yoksun, dik duramayan, sadece garip hırıltılar çıkaran, vahşi mağara adamları tamamen halkı kandırmaya yönelik propagandadır. Oysa maymun adam gibi tanıtılan insanlar, çok iyi inşa edilmiş gemilerle okyanus yolculukları yapmakta, günümüzdeki ressamları aratmayacak bir yetenek ve estetik anlayışı ile resimler çizmekte, müzik aletleri yapmakta, giyim-kuşam zevkine sahip yaşamaktalardı.

4.

Evet öyle.

Nebraska Adamı’nda olduğu gibi tek bir dişe dayanarak, kafatası ve vücudun tamamı, hatta canlının eşi ve çocukları bile hayal ürünü olarak resmedilebilmektedir.

5.

Hayır olamaz.

O zaman önce, saniyede 500 kadar kanat çırpan, bilim adamlarının halen taklit edemedikleri üstün bir teknoloji kullanan sineklerin nasıl uçtuklarını açıklamaları gerekir.

6.

Hayır göstermez.

Örneğin nematod solucanları ve insan DNA’larında %75’lik bir benzerlik söz konusudur. Ancak bu durum insanın %75 solucan olduğunu göstermez ya da arada sadece %25’lik bir fark bulunduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla maymunlarla insan genleri arasındaki benzerlik, evrim açısından hiçbir delil sağlamaz; sadece kasıtlı bir propaganda yöntemidir.

7.

Evet doğru.

“Biyolojik Big Bang” olarak da adlandırılan bu durum, 530 milyon yıl öncesine ait canlıların evrim geçirmeden, bir anda fosil katmanlarında var olduklarını göstermektedir.

8.

Evet doğru.

Ortaçağ’ın inançları olan -böceklerin yemek artıklarından, güvelerin yünden, farelerin buğdaydan oluştuğu- günümüzde artık çürütülmüştür. Bugün “hayat ancak hayattan gelir” görüşü, ispatlanmış bir gerçek olarak kabul edilmektedir.

9.

Evet doğru.

Hücreyi çok basit yapıda zanneden Darwin, teorisini ilkel bilim düzeyindeki araçları ve hayal gücünü kullanarak ortaya atmıştır. Günümüz bilim dalları -moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, biyomatematik, moleküler genetik… – hücrenin tesadüfen oluşamayacak kadar kompleks bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur.

10.

Hayır kodlanamaz.

Gözü kapalı rastgele harflere basan bir kişinin, doğru sıralama ile 1 milyon sayfalık anlamlı bir bilgi ortaya çıkarması nasıl mümkün değilse, şuursuz, gelişigüzel etkilerin DNA’yı düzenlemesi de mümkün değildir.

11.

Evet doğru.

Ancak söz konusu resimler doğru olsa bile, evrim teorisine hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü doğal seleksiyonla zaman içinde elenen açık renkli kelebekler, koyu renkli kelebeklerin popülasyonunu artırdı. Yoksa açık renkli olanlar yeni bir genetik özellik kazanmadılar.

12.

Hayır yapamaz.

Doğal seleksiyon, yaşadıkları ortamla uyum içinde olan canlıların hayatta kaldığını, uyumsuz olanların ise yok olduğunu öne sürer. Bu bilinçsiz eleme şekli, canlılara birbirinden kompleks organlar, sistemler kazandırmaz. 

13.

Hayır görülmedi.

Mutasyonlar rastgele meydana geldikleri için, hemen hemen her zaman canlıya zarar verirler. Mutasyonların sebep olacağı değişiklikler ancak Hiroşima, Nagazaki veya Çernobil’deki insanların uğradığı türden değişiklikler olabilir: Yani ölüler, sakatlar ve hastalar…

14.

Evet doğru.

Kayıp halka olarak sunulan Lucy adlı fosilin, insanın soyağacına dahil edilemeyecek bir maymun türü olduğu, bugün kabul edilen bir gerçektir. Science et Vie dergisinin Mayıs 1999 sayılı kapağında, bu kandırmaca “Adieu Lucy” (Elveda Lucy) başlığı ile duyurulmuştur.

15.

Evet etmiştir.

İnsan embriyosunun, anne karnındaki gelişimi sırasında önce balık, sonra sürüngen özellikleri gösterdiği yalanı, evrim teorisinin aldatmacalarından biri olarak tarihe geçmiştir.

16.

Evet gerçek.

At serisi çok sayıda çelişki ve aykırılıklar barındırdığı ve geçersizliği kanıtlanmış izahlara dayandırıldığı için bugün tamamen çürütülmüş bir senaryodur.

17.

Evet doğru.

Ağzında dişleri, kanatlarında pençe benzeri tırnakları ve uzun bir kuyruğu olmasından ötürü, evrimci iddialara malzeme olan bu soyu tükenmiş kuşun, günümüz kuşları gibi tam olarak uçtuğu anlaşılmıştır.

18.

Evet doğru.

Coelacanth yüzgeçlerindeki kemiklerinden ötürü, yürüme aşamasında bir balık olarak öne sürüldü. Ancak bu balığın defalarca canlı olarak yakalanması, hayali evrim senaryolarını çöpe atmıştır.

19.

Evet doğru.

Yapışkan ve harç kullanılarak kemik ve taştan oluşan fosil, kuş bedenine dinozor kuyruğu eklenmesi ile üretildi. Sözde evrim delili olarak basında bolca yer alan fosil, iki sene sonra “dino-kuş palavra çıktı” ifadeleri ile duyuruldu.

Evet doğru.

Tek bir azı dişine dayanarak yapılan rekonstrüksiyonlar, dişin domuza ait olduğunun anlaşılması ile birlikte, evrimci sahtekarlıklar arasında yerini aldı.

21.

Evet doğru.

500 yıllık insan kafatasına, orangutan çene kemiği monte edilmiş ve eski izlenimini vermek için potasyum-dikromat ile özel olarak lekelendirilmiştir
22

Evet doğru.

>Yaşayan fosil örnekleri, dünyanın dört bir yanında sergilenmektedir. Sadece Türkiye’de bile, yüzlerce sergide binlerce fosil sergilenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir